Sökmotorernas metoder att värdera webbsidor och domäner utvecklas ständigt. Därför måste vi fortlöpande omvärdera vårt arbete, både det vi tidigare gjort och våra pågående strategier och metoder. Det här innebär i sin tur att SEO inte har fasta lösningar och exakta metoder. Vi arbetar utifrån vissa grundprinciper, men resten är föränderligt.

Nyckeln till att ständigt kunna ge de allra bästa tjänsterna inom sökmotoroptimering bygger delvis på att man alltid följer med i utvecklingen och i trenderna. Men lika viktigt är att ha rätt grundsyn på SEO, just att det något föränderligt och organiskt.

Vi kan därför rent praktiskt sett aldrig betrakta en webbsida som helt färdig. Vi måste ständigt omvärdera vårt arbete, både utifrån ett SEO-perspektiv och utifrån allmänna trender inom onlinemarknadsföring och sociala medier. Dessutom utvecklar vi ständigt innehållet på de hemsidor vi arbetar med. Vi betraktar inte heller någon text som optimal. Det finns alltid mer information man kan lägga till, ta bort eller vidareutveckla.

Den rent konkreta fördelen av att ständigt vidareutveckla innehållet på en hemsida är att vi lättare hittar söktrender som underlättar exempelvis longtail-strategier. Desto mer innehåll vi bygger ut, desto fler inlänkar kan vi skapa som stärker sidan. Detta i sin tur gör att webbplatsens sidor syns på ännu fler sökord i SERParna och att desto fler personer hittar hemsidan. Och genom att fortlöpande analysera sökningar som gör att besökare hittar hemsidan, får vi återigen nya idéer, som gör att vi kan skapa nytt innehåll med nya sökordsstrategier och exempelvis förbättra longtailstrategier. Det kan innebära information som kanske gör korrigeringar av hemsidans struktur nödvändiga, men vilket i sin tur alltså ger upphov till nya länk- och marknadsföringsstrategier!

Om SEO behandlas på det här sättet är det inte längre något strikt tekniskt med fasta strategier. Sökmotoroptimering blir istället något föränderligt som kräver en inte så ringa grad av uppfinningsrikedom och kreativt tänkande!

Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du alla cookies som används här och de lagras i din webbläsare. Mer info

Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du alla cookies som används här och de lagras i din webbläsare.

Close