SEO 2012: Vad har hänt under senaste perioden och hur kommer Sökmotoroptimeringen fortsätta att utvecklas? SEO måste ständigt utvecklas i och med att sökmotorerna söker hitta nya sätt och blir bättre på att ranka webbplatser. Vad händer egentligen i SEO-världen under 2012 och hur förändras SEO-konsultens arbete? Det är det som den här artikeln handlar om. Vi kommer att redogöra för allmänna trender inom sökmotoroptimering just nu och peka i riktning för utvecklingen. Det är svårt att med exakthet sia om framtiden men vi har under det senaste året sett att sökmotoroptimeringens fokus håller på att skifta och vi kan vara förvissade om att den kommer att fortsätta göra så. I Sverige ligger en del SEO-företag och Sökmotorkonsulter efter exempelvis USA i vissa avseenden. Men detta beror mycket på allmänna trender inom svenskt företagande. Svenska företag har exempelvis inte lyckats integrera sociala medier i samma utsträckning som vissa andra länder.

Kvalitet istället för kvantitet

Först och främst är kvalitet och relevans viktigare än någonsin både gällande innehåll och inkommande länkar som är Off Page-optimeringens fokus. Både vad gäller den redaktionella textens och länkprofilens kvalitet, är det i dag betydligt svårare att lura Google genom massiva länkinköp och innehåll som egentligen inte är vad det lovar. Google har ett särskilt kvalitetsprogram med namnet ”Panda” och jättepandan som dess symbol. Programmet är till för att bekämpa spam på webben och premiera kvalitativa webbplatser. Pandauppdateringen under 2011 innebar stora förändringar för många enskilda webbplatser och bloggar. Många högrankade sidor föll rankingmässigt och små, till synes nästan obetydliga bloggar höjde både sin PR (Page Rank) och sina SERP (Search Engine Result Page)-placeringar med flera snäpp.

Själva SEO-branschen kommer alltså under 2012 att tvingas bli mer kvalitativ än någonsin tidigare. Företag som enbart erbjuder kvalitetstjänster och SEO-konsulter som enbart använder sig av ”etisk SEO” kommer att tjäna på att de sköter sitt jobb och sina uppdrag så som de gör. Men det finns även en del SEO-experter som tror att en del av utvecklingen kan gå mot motsatt håll, att en del bloggare kommer göra tvärtom, att kvantitet kommer att gå före kvalitet eftersom de kommer att försöka utnyttja en ny algoritm som innebär att nytt material har större chans att placera sig bland topp tio i sökresultaten. Vi tror själva att ett sådant förfarande kommer att straffa sig i längden eftersom Google belönar kvalitet och bedömer mediokert och direkt dåligt innehåll allt strängare. En webbplats med stor kvantitet av material av sämre kvalitet kommer inte att kunna konkurrera i längden. Och ännu tuffare kommer Google att bli i framtiden.

SMO påverkar sökresultaten

Man kan också säga att Google har flyttat fokus angående vad man egentligen menar med kvalitet och med all säkerhet kommer kvalitetstänkandet att utvecklas vidare och algoritmerna ytterligare finjusteras. Google värnar inte bara om sidans tekniska och språkliga kvalitet och dess originalitet utan om själva upplevelsen av besöket. Google mäter själva besökarflödet till en sida, hur länge besöken varar, hur många som återkommer, var någonstans de sedan leds och hur sidorna sedan sprids vidare av besökarna. Unikt material och sidor med variation belönas liksom tidigare. Men nu finns också ett större fokus på Interaktivitet och andra mervärden i form av externa applikationer och interaktion med sociala medier. Detta har SEO-branschen i många länder anpassat sig efter intensivt under förra året. 2011 var det år sociala medier blev standard och mainstream-företeelse i företagsvärlden. I Sverige är dock SEO-branschen en aningen på efterkälken i det här avseendet och kommer därför troligen att utvecklas mer i riktning mot SMO och interaktion under 2012.

Under 2012 kommer förmodligen begreppet SMO, eller Social Media Optimization bli allt vanligare. Att använda sig av sociala medier som Facebook och Twitter blir mer och mer standard för seriösa företag. SEO-konsulter använder sig av sådana medier inte bara i marknadsföringssyfte, utan för att höja kvaliteten på för läsarna enligt Googles riktlinjer. Vi kommer säkert också att se flera sociala medier, kanske nya eller i alla fall mindre kända ktörer som får allt större marknadsandelar. I Sverige är exempelvis Twitter fortfarande rätt lite använt jämfört med USA och andra länder. Det har kommit fler aktörer bland sociala medier som försöker slå sig fram men har svårt att hävda sig. I USA talar man om att Pinterest kan komma stort och just under 2012 etablera sig som en av de största aktörerna inom sociala medier. Men troligtvis kommer intresset för för Pinterest fortsätta vara obetydligt i Sverige för överskådlig framtid. Men så finns det ju rätt få etablerade medier här i Sverige jämfört med den engelskspråkiga världen.

SEO-begreppet förändras

I och med att gränserna håller på att suddas ut mellan internetmarknadsföring/onlinemarknadsföring och själva SEO-begreppet förändras. Sökmotoroptimering kommer allt mer att ingå i större begrepp som exempelvis onlinemarknadsföring. En del begrepp som sociala medier och medieinteraktion kommer så småningom att bli lika synonyma med SEO som ”inlänkar” är idag. Eftersom företag använder sociala medier för kundrelationer är det även troligt att sökmotoroptimering allt mer kommer att associeras med begrepp som CRM eller Customer Relationship Management.

Men i och med att gränserna suddas ut mellan olika marknadsföringsdiscipliner innebär detta också att företag kommer att skjuta över allt mer av sin marknadsföringsbudget mot Sökmotoroptimering och Onlinemarknadsföring. De som har störst budget kommer givetvis att kunna dra mest nytta. Att gränserna mellan SEO, SMO och annan onlinemarknadsföring suddas ut innebär detta också att SEO kräver ännu mera tid och pengar. Sökmotoroptimering under 2012 är därför mer komplicerat rent tekniskt och kräver större resurser än tidigare. Sökmotoroptimering handlar alltså mer och mer om en ren kostnadsfråga.

Personliga sök & Google+ fortsätter vara litet

Något som vi dessutom bara sett starten av under förra året är Google+ och dess inverkan. Vi går mot en personlig utveckling. Inloggad i Google+ får man ett personligt sökresultat som alternativ till det traditionella. Rekommenderade, kommenderade och betygsatta företag kommer att ta platser i sökresultaten. En del av sökresultaten kommer då att styras genom att vi känner dom vi känner och har som kontakter.

Enligt vår mening har svenska SEO-experter övervärderat Google+ inflytande under den närmaste perioden. Hur denna personifierade version av sökningar kommer att utvecklas längre fram är också svårt att sia om eftersom det beror mycket på utvecklingen under 2012. I själva verket är Google+ fortfarande pyttelitet. I USA hade Google+ endast 5 procent av sociala mediers marknadsandelar (jämför med Facebooks 65%) I slutet av förra året och i Sverige är det ännu lägre. Trots att Googles sociala nätverk fortfarande är så litet tvingas företag ändå att satsa resurser på den, som att ha en företagssida och marknadsföra den. Hur stor Google+ egentligen blir är osäkert eftersom sociala medier har drabbats hårt av negativ publicitet på grund av farhågor över frågor om integritet. Rent ytligt ser det ut som om Facebook fortfarande  går stadigt på frammarsch, men samtidigt förlorade samma aktör 6 miljoner användare enbart i USA under förra året.

Summering

För att slutligen komma med en summering och slutsatser om utvecklingen under 2012 och framåt, kan vi först och främst än en gång betona att under 2012 kommer SEO mer än någonsin tidigare att handla om kvalitet och interaktivitet. Sökmotoroptimering är samtidigt mer tidskrävande och mer komplicerat än tidigare på grund av interaktion mellan och olika medier. Detta innebär att de företag som satsar mer ekonomiska resurser kommer att ha en större fördel. Vi går därför också mot en utveckling där SEO-begreppet är i förändring och kommer i framtiden mer att utgöra en viktig del av onlinemarknadsföring än en egen disciplin.

Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du alla cookies som används här och de lagras i din webbläsare. Mer info

Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du alla cookies som används här och de lagras i din webbläsare.

Close