om cookies

Ja – även vår sida bjuder dig på cookies! Och enligt lag måste vi informera dig om att vår webbsida serverar dig sådana här kakor:

En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på vår webbsida. Vår webbsida behöver cookies för att fungera säkert och korrekt, därför kan du inte logga in på ditt användarkonto om du inte har cookies aktiverat på din dator.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress nästa gång du loggar in.

Våra webbtjänster använder både sessioncookies och permanenta cookies på denna webbsida.

Du kan avstå ifrån att låta Aller medias webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men du kan då inte längre använda webbsidorna, av funktionella skäl.

Vad säger lagen?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

• att webbplatsen innehåller cookies,
• vad dessa cookies används till och
• hur cookies kan undvikas.

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen
Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

När ska informationen om cookies ges?
Informationen behöver inte ges innan användaren går in på webbsidan, utan kan ges under tiden användaren är inne på hemsidan. Detta förutsätter förmodligen att hemsidan har cookies som användaren kan undvika genom att ställa in sin webbläsare. Webbläsare kan ställas in så att användaren automatiskt nekar cookies eller informeras om en webbsida innehåller cookies. Informationen till användaren bör placeras på ett tydligt sätt på webbplatsen.

Kommentar till 6 kap. 18 § i regeringens proposition 2002/2003:110 lag om elektronisk kommunikation s. 396.

Det är tillräckligt att information om sådana åtgärder som anges i paragrafen ges till användaren eller abonnenten och att möjlighet att vägra sådan behandling ges under den ifrågavarande sessionen. Det erfordras inte att användaren eller abonnenten först skall ha accepterat åtgärderna, förutsatt att normala rutiner används, så att användaren eller abonnenten genom att ställa in sin webbläsare kan förhindra sådan användning redan från början och att normala förfrågningsrutiner används när datafiler placeras i mottagarterminalen (cookies).

Vad är syftet med bestämmelsen om cookies?
Bestämmelsen i lagen syftar till att skydda användarens integritet. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookies kan därför även användas för att sammanställa och analysera den information som en användare lämnar efter sig när han eller hon surfar på nätet.

Måste vi bygga om mitt företags/min organisations webbplats för att uppfylla lagen?
Det är inte förbjudet att använda cookies. Ni måste dock informera webbplatsens besökare om:

• att webbplatsen innehåller cookies,
• vad dessa cookies används till och
• hur cookies kan undvikas.

Måste vi sluta avtal med våra besökare?
Nej, användarna behöver inte godkänna användning av cookies. Däremot måste de få information, se ovan.

Måste en ansvarig utgivare visa att besökare har accepterat cookies?
Nej.

Hur fungerar lagen om vi lägger ut en hemsida på en utländsk server?
Enligt lagen ska användaren få informationen om cookies från den personuppgiftsansvarige, dvs. den som svarar för innehållet på webbplatsen. Utgångspunkten är var där den personuppgiftsansvarige är verksam, inte var servern är placerad. I vissa fall kan det dock bli fråga om gränsdragningar som får avgöras från fall till fall.

I vilka länder gäller samma eller liknande bestämmelse om cookies som i Sverige?
Denna bestämmelse ska införas i alla medlemsstater i EU enligt artikel 5.3 i direktivet om integritet och kommunikation (komdataskyddsdirektivet).

Så förhindrar du att cookies lagras

1) Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.

2) Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

Mer information om hur du kan förhindra cookies kan du läsa på http://www.allaboutcookies.org.

Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du alla cookies som används här och de lagras i din webbläsare. Mer info

Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du alla cookies som används här och de lagras i din webbläsare.

Close