Bilden namn liksom

Bloggen

Läs mer om SEO, sociala medier och onlinemarknadsföring!

Det här är bloggen som går på djupet.

Googles panda & pingvin

Om man skall förstå vad som pågår inom sökmotoroptimering måste man veta vad som är Googles fokus och hur deras sökmotoralgoritmer utvecklas. Google är ju faktiskt den ledande sökmotorn och Googles egen utveckling med sin egen sökmotor påverkar hela SEO-världen och styr riktningen till och med för de ledande SEO-företagen. De företag som förstår utvecklingen och snabbast lyckas anpassa sig till den är de som leder SEO-fronten.

De senaste åren har Googles arbete med sin sökmotor fokuserat starkt på bekämpning av webbspam och kvalitetssäkring av sökningar. Det första steget togs i februari 2011. Programmet för att förbättra Googles sökalgoritmer fick det symboliska namnet ”Panda”.

För att förstå Googles panda måste man veta att algoritmerna bygger på att simulera användarupplevelsen, eller snarare ”sökupplevelsen”. Huvuddelen av Googles arbete med pandan bygger på undersökningar där personer, alltså riktiga användare, ”betygsatte” tusentals sidor. Man betygsatte främst hur väl sidorna stämde överens med sökorden och intentionen bakom sökningen.

En kort tid innan Google lanserade penguin, alltså pingvinen, hade Matt Cutts redan talat om att Google kommer att ge sig på vad de kallar ”överoptimering”. Sidor som arbetar för mycket med optimering skulle alltså kunna bli bestraffade. Bara ett par veckor efter utspelet, i april 2012, kom programmet som man kallade ”Penguin”, eller pingvinen. Först uppdaterades pandan den 19:e april med version 3,5 och sedan den 24:e lanserades Penguin. Därefter, den 27:e april, uppdaterades pandan ytterligare en gång.

Om pandan skall kvalitetssäkra sökningens innehåll innebär pingvinen att man skulle ”tona ner” den tekniska optimeringen och istället ge innehållet och användarupplevelse större vikt. Exakt vad google menar med ”överoptimering” är det nog ingen som riktigt vet förutom Googles egen webbspambekämpande stab.

Under april 2012 sjönk och steg många hemsidor i googles resultatsidor utan att optimeringsexperterna kunde påverka vad som hände. Pingvinen var det som orsakade uppståndelse i SEO-världen, men vilka förändringar som orsakades av pingvinen och vad som egentligen orsakades av pandan är inte helt klart. Vad vi vet är att Googles fokus har ändrats de senaste åren och att Google för ett hårt krig mot allt som luktar ”webbspam” och ”onaturlig länkning”.

Under 2011 och 2012 har alltså Googles arbete med sin sökmotor inneburit många förändringar för webbmasters och sökmotoroptimerare. Vad innebär då detta för arbetet med hemsidor i fråga om synbarhet? Förutom att kunna skapa bra, unikt innehåll krävs först och främst krävs mer kunskap om SEO än tidigare och förmågan att följa med i utvecklingen. För lite kunskap och experimentlusta kan skada din sajt mer än någonsin tidigare. Idag handlar kvalitetsbegreppet inom sökmotoroptimering inte bara om själva innehållet, utan även om off-page metoder och länkstrategier. Samtidigt belönas arbete med fokuserat kvalitetsinnehåll som skapar en bra användarupplevelse. Idag kräver SEO en mer nedtonad hållning och mer tålamod än tidigare och mer fokus på innehåll.

Om företagsbloggar: 8 vanliga misstag

SEO bloggaEn företagsblogg kan vara ett alldeles utmärkt redskap för din marknadsföring. En sådan kan hjälpa både din SEO och med din branding. Att företagsblogga kan vara en metod bland flera att bättre kommunicera med kunderna, att få respons på det man gör samtidigt som man kan tydliggöra sitt eget förhållningssätt till det man faktiskt håller på med. Tyvärr är ”dagbokstänkandet” ofta alldeles för djupt inrotat och det finns många som tyvärr inte klarar av att ha ett strikt och professionellt förhållningssätt till bloggen.

Här beskrivs åtta vanliga misstag som många företagare gör. Om du själv har eller funderar på att skaffa en företagsblogg, så se till att undvika dessa:

1. Man behandlar företagets blogg som en ”vanlig” blogg.

Det finns bloggar och så finns det bloggar. Varken som chef eller som anställd bör man skriva privata saker som inte har med företaget och dess tjänster att göra. Man måste behandla den professionellt. Och man kan inte heller blanda ihop personliga åsikter med det företaget står för. Det som skrivs på bloggen bör dessutom ha samma språk och ton som resten av hemsidan. Det finns tyvärr inget, eller i vilket fall rätt lite, spelutrymme för personliga utsvävningar. Ta vår egen SEO-blogg som exempel.

2. Man integrerar inte bloggen ordentligt med resten av sidan.

Ska man ha en utomstående blogg eller i anslutning till den egna domänen? Jag skulle definitivt säga att du skall ha den på ditt företags egna webbplats. Oavsett vad du väljer måste bloggen vara helt och hållet i stil med din företags sida. Det kan ge ett direkt oprofessionellt intryck om du helt plötsligt har en annan stil, en annan färgskala eller använder ett annan typsnitt.

3. Man använder inte bloggen aktivt i marknadsföringen.

Bloggen ger dig utmärkta möjligheter att kommunicera med dina Facebookfans och Twitterföljare. Du kan presentera nyheter, tävlingar och riktade erbjudanden. Glöm inte att en blogg skall vara en aktiv marknadsföringskanal och inte bara finnas där för sakens skull.

4. Man länkar inte utåt till andra sidor.

Du kanske tror att det är farligt att länka utåt, att göra så att kunderna går till andra sidor. Självfallet skall du inte länka till konkurrenter. Men att länka till högauktorativa källor och kanske till tidningar och andra nyhetskanaler är viktigt för din SEO. Det är också bra att se till att varje länk öppnas i nytt fönster. En eller ett par externa länkingar, samt en eller ett par länkar till egna sidor räcker per inlägg. I det här fallet skulle jag själv inte länka till vissa bloggportaler, men däremot kan en liknande artikel vara av intresse (Vi håller inte med om farhågorna i den länkande artikeln. Följer du våra råd skall en företagsblogg inte vara något farligt, utan tvärtom.).

5. Man bloggar inte tillräckligt frekvent.

Har du en blogg måste du planera tid och energi åt den. Både att hålla igång den och marknadsföra posterna tar tid. Du bör uppdatera den minst ett par gånger i veckan och du bör skriva professionella. Uppdaterar du den inte mer än någon gång per månad eller ännu mera sällan är det lätt att bloggen tappar mer än en av sina funktioner som just blogg.

6. Man öppnar inte upp för kommentarer.

När man framstår som en auktoritet på ett visst område är det ännu viktigare att själv aktivera läsare. Besökare kan undra om de överhuvudtaget får svara på din blogg. Ställ följdfrågor och Uppmuntra dina läsare att svara!

7. Man svarar inte på kommentarer och frågor.

Att svara på varenda kommentar är jätteviktigt. Om dina besökare ser att du svarat på andras kommentarer blir de både mer intresserade att själva skriva och mer intresserade att återkomma till sidan för att läsa vad du svarat. Men det är faktiskt också här du verkligen kan visa kundvård, visa serviceanda och hur du faktiskt kommunicerar med dina kunder. Det här är kan faktiskt vara ett ess i skjortärmen för din egen branding!

8. Man modererar inte kommentarerna ordentligt.

En företagsblogg måste modereras strängare än en vanlig blogg. Du bör vara tydlig med att inte tillåta brand names och sökord som namn. Du bör installera ett spamprogram och samtidigt vara noggrann med att bort eventuella länkar till konkurrenter och oseriösa sidor. Helst skall du inte heller tillåta direktpublicering utan istället själv godkänna alla kommentarer.

Vi hjälper dig gärna med råd om onlinemarknadsföring, branding och hur du vidareutvecklar innehållet på din webbplats. Välkommen att kontakta oss!

Du får gärna kommentera inlägget om du har synpunkter, om det är något du vill komplettera med eller har funderingar över.

Om att sökmotoroptimera med besökaren i åtanke

Det är en konst att sökmotoroptimera. Förvisso förstår inte alla att SEO är mer än att ”bara skaffa inlänkar” och många tror att vem som helst kan göra ett bra arbete efter att ha läst lite handböcker. Googles värdering av en hemsida baseras på algoritmer som tar hänsyn till 200 olika aspekter. Det här är vad Google själva säger, men andra hävdar att det i själva verket rör sig om 300 eller mer. Dessutom gör Google, enligt vad de själv säger, 500 ändringar per år i sina algoritmer. Det Google håller på med är ett ständigt testande och utvärderande av sina egna metoder.

Det som hävdas ovan bör få dig att förstå att sökmotoroptimering är mer än ”bara inlänkar” och att det krävs mer än bara on page-optimering. Det bör även få dig att ana att en bra SEO-expert inte strävar efter fullständig perfektion, utan att man snarare precis som Google också ständigt måste justera och göra små förändringar på en hemsida. SEO är innebär alltså ett fortgående arbeta som aldrig blir riktigt färdigt.

Hur skall man då kunna hålla reda på och förstå alla 200 aspekter i Googles algoritmer? Sanningen är att Google avslöjar väldigt lite av hur deras algoritmer fungerar. Det vi vet och ständigt har i åtanke är att Google värderar sidor främst utifrån relevans och besökarens upplevelse. Därför gäller det alltså att sökmotoroptimera med just dessa aspekter i åtanke. Det viktigaste är inte enskilda tekniker eller att göra. Googles robotar eller ”spindlar” som förser Googles sökmotor med information bryr sig inte om din hemsida är helt perfekt optimerad eller inte. Du blir varken straffad eller får en guldstjärna i kanten om din hemsida lyckas få 100% i betyg i allehanda gratisanalyser.

Sanningen är att sökmotoroptimering kräver en djupare förståelse än ytliga tekniker. Om man verkligen skall kunna optimera en sida för besökaren måste man förstå vad som gör en text säljande, vad som får en besökare att stanna kvar på en hemsida och stanna kvar på den. Man måste förstå design, färger, text, hur man sänder olika signaler till besökaren och mycket mer. Om man fokuserar på användarupplevelse blir SEO verkligen en konst. Konsten att sökoptimera blir något mer än bara tekniker, något större och rikare än vad du kan läsa dig till i manualer. För oss som jobbar med SEO innebär det här bland annat att vi måste kunna utnyttja våra tidigare erfarenheter i nya uppdrag. Men det innebär också att vårt jobb blir mera spännande och varje uppdrag så mycket mera givande.

Köpa seo eller sökmotoroptimera själv?

Går det lika bra att göra SEO själv som att använda sig av ett företag eller konsult? Många funderar över hur lätt det egentligen är utföra sökmotoroptimering på egen hand. En del gör det själva och en del skulle vilja ägna mer tid åt sökmotoroptimering. En del upplever det som smått obehagligt att förlora kontrollen genom att låta andra ändra i hemsidan. Andra funderar på hur man egentligen köper SEO-tjänster.

När det gäller att köpa SEO ser vi öppenhet som en av nycklarna. Det måste råda öppenhet mellan köpare och säljare. SEO-företaget skall vara öppen med allt som görs, både på och utanför sidan. Det är vanligt att konsulten först analyserar webbplatsen i detalj och planerar för nödvändiga ändringar och förbättringar för att sedan arbeta med företagets webbmaster, marknadsförare eller den som har ansvar över företagets hemsida.

Det finns dock en hel del personer som menar att man inte alls behöver köpa SEO-tjänster och att man istället lika gärna kan optimera precis lika bra själv. De som hävdar detta, även om de själva har lyckats bra med sina egna hemsidor, har ofta en rätt enkel syn på sökmotoroptimering. Vi skulle kunna jämföra sökmotoroptimering med en rad olika tjänster som ett företag ofta köper. Visst skulle det vara bra om du kunde göra precis allting själv. Om du hade tid och kunskaper skulle du kunna spara enormt mycket pengar på att göra precis allting själv. Somliga chefer i små företag installerar all sin datorutrustning själv, de kanske gör sina egna hemsidor och agerar sin egen webbmaster. Kanske de till och med fixar sina egna trycksaker och sköter all annonseringen själv. Jo visst, man kan göra sin egen logga, utforma egna marknadsföringsstrategier och säljmetoder osv. osv. Så visst skulle man tjäna pengar på att göra precis allting själv.

Men man kan inte vara bäst på allt och ofta behöver företag köpa in tjänster utifrån. Vi kan ta grafisk formgivning som exempel. Visst skulle du kunna lära dig grafiska program och göra allt själv, men logga, utformning av annonser och olika färgval skulle nog se rätt olika ut om du anlitade någon som hade jobbat med design professionellt i många år, en person som kan allt om hur man kan använda former och färger för att sälja in ett visst budskap och dessutom håller reda på vad som är ”inne” och vad som är ”ute”.

SEO är absolut inte såpass lätt och enkelt som många tror. På ett ytligt plan kan förvisso det vi gör te sig rätt enkelt och grundläggande metoder inom SEO kan te sig tämligen simpla. Men samtidigt innebär sökmotoroptimering mycket mer än ”att bara skaffa inlänkar” och en komplett expert inom området kan betydligt mer än bara de enkla grunderna. Sökmotoroptimering innebär inte bara att man måste ha en helhetsförståelse av alla element som SEO faktiskt består av. Man måste dessutom ständigt vara uppdaterad enligt de senaste trenderna inom branschen och angående sociala medier, något som för övrigt ändras snabbt. Man dessutom måste förstå ”innehåll” utifrån ett SEOperspektiv och samtidigt vara en god stilist. En ”bra” SEOkonsult bör dessutom ha vissa grundläggande kunskaper inom marknadsföring och branding.

Det är naturligtvis även en rad andra saker som ingår i sökmotoroptimering. Men inte heller ett enskilt och viktigt delmoment som off line-optimering, eller ”att skaffa inlänkar”, är enkelt. Hur lätt det är att ordna bra ”källor” beror helt och hållet på företagets nisch. Hur mycket tid och energi det tar att få off line-optimering att ge bra verkan beror bland annat på konkurrens. Att förstå arbetet i sig består bland annat av en lång rad faktorer som avgör hur, samt hur länkprofilen i sin helhet utformas för att bli optimal. En bra SEOkonsult har mycket erfarenhet, jobbar intuitivt utifrån en helhetssyn som en nybörjare omöjligen kan ha. Han känner dessutom till fallgroparna och vet hur man undviker dom.

Fallgroparna är faktiskt rätt många och det är lätt att göra fel, även fast man kanske tror att man gör rätt. Nybörjare vet exempelvis i regel inte hur de ska fördela nyckelord i titlar och hur de ska skriva metabeskrivningar för att lyfta fram nyckelorden på bästa sätt. Detta kan leda till att sökorden inte får rätt fokus och ”nyckelordsspam” kan leda till att sidans viktiga sökord ignoreras av sökmotorerna. Andra problem kan vara att strukturera sidorna rätt och att försöka ta med nyckelord på sidor som inte är relevanta för dessa ord. Andra fel och misstag kan leda till ”cloaking”, alltså att google uppfattar det som att man försöker dölja information eller leda besökare att köpa sånt som egentligen inte hör till ingångssidan. Resultatet blir i sådana fall att domänen sjunker snabbare än en sten i Googles resultatsidor(SERP).

Genom att lära dig sökmotoroptimering själv kan du förvisso spara pengar, men var beredd på att det tar tid och att du måste skapa några sidor på ett klokt sätt som du kan arbeta med, experimentera med. Om du är företagare är det inte heller tillrådligt att starta med att experimentera för mycket med ditt eget företags hemsida. Oavsett hur mycket tid du lägger ner på att lära dig tar det dig säkert år innan du kan nå upp till en vanlig SEOkonsults standard.

Har du tid, ork och är villig att göra misstag och sedan lösa dina egna problem, ja visst kan du lära dig en hel del om SEO och sökmotoroptimering på egen hand. Men en bra SEOkonsult kan hjälpa dig att spara pengar, tid och hitta lösningar som du som nybörjare själv inte skulle kunna komma på eftersom du inte har den bredd och erfarenhet som en ”riktig” konsult. Men fördelarna med att köpa tjänster utifrån slutar inte här: Dessutom kan en expert på SEO, i synnerhet om kunskaperna kombineras med allmän kunnighet om onlinemarknadsföring och sociala medier, hjälpa dig att tjäna pengar på sätt som jag starkt tvivlar på att du som nybörjare själv skulle kunna komma på.

Att arbeta med SEO utifrån en organisk helhetssyn

Sökmotorernas metoder att värdera webbsidor och domäner utvecklas ständigt. Därför måste vi fortlöpande omvärdera vårt arbete, både det vi tidigare gjort och våra pågående strategier och metoder. Det här innebär i sin tur att SEO inte har fasta lösningar och exakta metoder. Vi arbetar utifrån vissa grundprinciper, men resten är föränderligt.

Nyckeln till att ständigt kunna ge de allra bästa tjänsterna inom sökmotoroptimering bygger delvis på att man alltid följer med i utvecklingen och i trenderna. Men lika viktigt är att ha rätt grundsyn på SEO, just att det något föränderligt och organiskt.

Vi kan därför rent praktiskt sett aldrig betrakta en webbsida som helt färdig. Vi måste ständigt omvärdera vårt arbete, både utifrån ett SEO-perspektiv och utifrån allmänna trender inom onlinemarknadsföring och sociala medier. Dessutom utvecklar vi ständigt innehållet på de hemsidor vi arbetar med. Vi betraktar inte heller någon text som optimal. Det finns alltid mer information man kan lägga till, ta bort eller vidareutveckla.

Den rent konkreta fördelen av att ständigt vidareutveckla innehållet på en hemsida är att vi lättare hittar söktrender som underlättar exempelvis longtail-strategier. Desto mer innehåll vi bygger ut, desto fler inlänkar kan vi skapa som stärker sidan. Detta i sin tur gör att webbplatsens sidor syns på ännu fler sökord i SERParna och att desto fler personer hittar hemsidan. Och genom att fortlöpande analysera sökningar som gör att besökare hittar hemsidan, får vi återigen nya idéer, som gör att vi kan skapa nytt innehåll med nya sökordsstrategier och exempelvis förbättra longtailstrategier. Det kan innebära information som kanske gör korrigeringar av hemsidans struktur nödvändiga, men vilket i sin tur alltså ger upphov till nya länk- och marknadsföringsstrategier!

Om SEO behandlas på det här sättet är det inte längre något strikt tekniskt med fasta strategier. Sökmotoroptimering blir istället något föränderligt som kräver en inte så ringa grad av uppfinningsrikedom och kreativt tänkande!

SEO 2012

SEO 2012: Vad har hänt under senaste perioden och hur kommer Sökmotoroptimeringen fortsätta att utvecklas? SEO måste ständigt utvecklas i och med att sökmotorerna söker hitta nya sätt och blir bättre på att ranka webbplatser. Vad händer egentligen i SEO-världen under 2012 och hur förändras SEO-konsultens arbete? Det är det som den här artikeln handlar om. Vi kommer att redogöra för allmänna trender inom sökmotoroptimering just nu och peka i riktning för utvecklingen. Det är svårt att med exakthet sia om framtiden men vi har under det senaste året sett att sökmotoroptimeringens fokus håller på att skifta och vi kan vara förvissade om att den kommer att fortsätta göra så. I Sverige ligger en del SEO-företag och Sökmotorkonsulter efter exempelvis USA i vissa avseenden. Men detta beror mycket på allmänna trender inom svenskt företagande. Svenska företag har exempelvis inte lyckats integrera sociala medier i samma utsträckning som vissa andra länder.

Kvalitet istället för kvantitet

Först och främst är kvalitet och relevans viktigare än någonsin både gällande innehåll och inkommande länkar som är Off Page-optimeringens fokus. Både vad gäller den redaktionella textens och länkprofilens kvalitet, är det i dag betydligt svårare att lura Google genom massiva länkinköp och innehåll som egentligen inte är vad det lovar. Google har ett särskilt kvalitetsprogram med namnet ”Panda” och jättepandan som dess symbol. Programmet är till för att bekämpa spam på webben och premiera kvalitativa webbplatser. Pandauppdateringen under 2011 innebar stora förändringar för många enskilda webbplatser och bloggar. Många högrankade sidor föll rankingmässigt och små, till synes nästan obetydliga bloggar höjde både sin PR (Page Rank) och sina SERP (Search Engine Result Page)-placeringar med flera snäpp.

Själva SEO-branschen kommer alltså under 2012 att tvingas bli mer kvalitativ än någonsin tidigare. Företag som enbart erbjuder kvalitetstjänster och SEO-konsulter som enbart använder sig av ”etisk SEO” kommer att tjäna på att de sköter sitt jobb och sina uppdrag så som de gör. Men det finns även en del SEO-experter som tror att en del av utvecklingen kan gå mot motsatt håll, att en del bloggare kommer göra tvärtom, att kvantitet kommer att gå före kvalitet eftersom de kommer att försöka utnyttja en ny algoritm som innebär att nytt material har större chans att placera sig bland topp tio i sökresultaten. Vi tror själva att ett sådant förfarande kommer att straffa sig i längden eftersom Google belönar kvalitet och bedömer mediokert och direkt dåligt innehåll allt strängare. En webbplats med stor kvantitet av material av sämre kvalitet kommer inte att kunna konkurrera i längden. Och ännu tuffare kommer Google att bli i framtiden.

SMO påverkar sökresultaten

Man kan också säga att Google har flyttat fokus angående vad man egentligen menar med kvalitet och med all säkerhet kommer kvalitetstänkandet att utvecklas vidare och algoritmerna ytterligare finjusteras. Google värnar inte bara om sidans tekniska och språkliga kvalitet och dess originalitet utan om själva upplevelsen av besöket. Google mäter själva besökarflödet till en sida, hur länge besöken varar, hur många som återkommer, var någonstans de sedan leds och hur sidorna sedan sprids vidare av besökarna. Unikt material och sidor med variation belönas liksom tidigare. Men nu finns också ett större fokus på Interaktivitet och andra mervärden i form av externa applikationer och interaktion med sociala medier. Detta har SEO-branschen i många länder anpassat sig efter intensivt under förra året. 2011 var det år sociala medier blev standard och mainstream-företeelse i företagsvärlden. I Sverige är dock SEO-branschen en aningen på efterkälken i det här avseendet och kommer därför troligen att utvecklas mer i riktning mot SMO och interaktion under 2012.

Under 2012 kommer förmodligen begreppet SMO, eller Social Media Optimization bli allt vanligare. Att använda sig av sociala medier som Facebook och Twitter blir mer och mer standard för seriösa företag. SEO-konsulter använder sig av sådana medier inte bara i marknadsföringssyfte, utan för att höja kvaliteten på för läsarna enligt Googles riktlinjer. Vi kommer säkert också att se flera sociala medier, kanske nya eller i alla fall mindre kända ktörer som får allt större marknadsandelar. I Sverige är exempelvis Twitter fortfarande rätt lite använt jämfört med USA och andra länder. Det har kommit fler aktörer bland sociala medier som försöker slå sig fram men har svårt att hävda sig. I USA talar man om att Pinterest kan komma stort och just under 2012 etablera sig som en av de största aktörerna inom sociala medier. Men troligtvis kommer intresset för för Pinterest fortsätta vara obetydligt i Sverige för överskådlig framtid. Men så finns det ju rätt få etablerade medier här i Sverige jämfört med den engelskspråkiga världen.

SEO-begreppet förändras

I och med att gränserna håller på att suddas ut mellan internetmarknadsföring/onlinemarknadsföring och själva SEO-begreppet förändras. Sökmotoroptimering kommer allt mer att ingå i större begrepp som exempelvis onlinemarknadsföring. En del begrepp som sociala medier och medieinteraktion kommer så småningom att bli lika synonyma med SEO som ”inlänkar” är idag. Eftersom företag använder sociala medier för kundrelationer är det även troligt att sökmotoroptimering allt mer kommer att associeras med begrepp som CRM eller Customer Relationship Management.

Men i och med att gränserna suddas ut mellan olika marknadsföringsdiscipliner innebär detta också att företag kommer att skjuta över allt mer av sin marknadsföringsbudget mot Sökmotoroptimering och Onlinemarknadsföring. De som har störst budget kommer givetvis att kunna dra mest nytta. Att gränserna mellan SEO, SMO och annan onlinemarknadsföring suddas ut innebär detta också att SEO kräver ännu mera tid och pengar. Sökmotoroptimering under 2012 är därför mer komplicerat rent tekniskt och kräver större resurser än tidigare. Sökmotoroptimering handlar alltså mer och mer om en ren kostnadsfråga.

Personliga sök & Google+ fortsätter vara litet

Något som vi dessutom bara sett starten av under förra året är Google+ och dess inverkan. Vi går mot en personlig utveckling. Inloggad i Google+ får man ett personligt sökresultat som alternativ till det traditionella. Rekommenderade, kommenderade och betygsatta företag kommer att ta platser i sökresultaten. En del av sökresultaten kommer då att styras genom att vi känner dom vi känner och har som kontakter.

Enligt vår mening har svenska SEO-experter övervärderat Google+ inflytande under den närmaste perioden. Hur denna personifierade version av sökningar kommer att utvecklas längre fram är också svårt att sia om eftersom det beror mycket på utvecklingen under 2012. I själva verket är Google+ fortfarande pyttelitet. I USA hade Google+ endast 5 procent av sociala mediers marknadsandelar (jämför med Facebooks 65%) I slutet av förra året och i Sverige är det ännu lägre. Trots att Googles sociala nätverk fortfarande är så litet tvingas företag ändå att satsa resurser på den, som att ha en företagssida och marknadsföra den. Hur stor Google+ egentligen blir är osäkert eftersom sociala medier har drabbats hårt av negativ publicitet på grund av farhågor över frågor om integritet. Rent ytligt ser det ut som om Facebook fortfarande  går stadigt på frammarsch, men samtidigt förlorade samma aktör 6 miljoner användare enbart i USA under förra året.

Summering

För att slutligen komma med en summering och slutsatser om utvecklingen under 2012 och framåt, kan vi först och främst än en gång betona att under 2012 kommer SEO mer än någonsin tidigare att handla om kvalitet och interaktivitet. Sökmotoroptimering är samtidigt mer tidskrävande och mer komplicerat än tidigare på grund av interaktion mellan och olika medier. Detta innebär att de företag som satsar mer ekonomiska resurser kommer att ha en större fördel. Vi går därför också mot en utveckling där SEO-begreppet är i förändring och kommer i framtiden mer att utgöra en viktig del av onlinemarknadsföring än en egen disciplin.

 

  • Onlinestrategier och planering
  • Sökmotoroptimering / SEO
  • Riktade kampanjer genom annonsering, via sociala medier m.m.
  • SEO Content / Copy writing
  • Sponsrade länkar (PPC/Adwords)
  • Sociala medier & Medier
  • Medie-/webbproduktion (hemsidor, bildhantering, annonsproduktion.)

 

Kvalitetstjänster inom onlinemarknadsföring och omsorgsfull Sökmotoroptimering!

Hos oss hittar du endast skräddarsydda helhetslösningar, kvalitetsoptimering, etisk SEO, och mycket välskriven copy. Vill du synas bättre på webben och på Google slipper du oroa dig över “svarta” metoder som webbspam, länkfarmar och allt annat som kan få din sajt straffad. Du får dessutom snabb, professionell service, slipper dolda kostnader och har full insyn över det vi gör!

NÖJD KUND GARANTI!

KORTA BINDNINGSTIDER!

Vi har ett enormt självförtroende med allt det vi gör. Därför kan vi känna oss helt trygga då vi ger de absolut bästa och mest förmånliga avtalen i branschen.

Ett starkt kvalitetskoncept och samarbete med ömsesidigt förtroende är vår ledstjärna! Vi gör allt för att du ska känna dig trygg i vårt samarbete.

 

Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du alla cookies som används här och de lagras i din webbläsare. Mer info

Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du alla cookies som används här och de lagras i din webbläsare.

Close